Plotki  RSS
Światowe gwiazdy muzyki dołączają do społeczności TikToka


Muzyka to kluczowy element TikToka, który nie tylko pobudza kreatywność, lecz także wyznacza nowe trendy. Kultowe, znane od lat zespoły idą z duchem czasu i dołączają do społeczności platformy – od teraz możemy znaleźć na niej artystów takich jak Led Zeppelin i U2, a także posłuchać najnowszego albumu ABBY.   Niedawno do TikToka dołączyły zespoły […]

Źródło: life4style.pl

Wiktoria G?siewska i Adam Zdr??jkowski ?? czy para ju?? nie jest razem? Wszystko na to wskazuje


Kryzys, rozstanie czy plotki? Wiktoria G?siewska i Adam Zdr??jkowski to m??oda para w naszym polskim show biznesie. Kt??ra jeszcze do niedawna wydawa??a si? by? nieroz???czna. Pokazywali si? wsp??lnie na wszystkich wa??nych wydarzeniach, razem pracowali, sp?dzali czas i wakacje. Czym oboje chwalili si? w swoich social mediach. Od pewnego czasu jednak, zacz???y kr???y? plotki o kryzysie [??]

Źródło: life4style.pl

Dominika Gwit i jej odmieniona sylwetka. Zaskakuj?ca metamorfoza


To zas??uga pi?knej kreacji?   Aktorka Dominika Gwit przesz??a kolejn?, zaskakuj?c? przemian?. Nale??y zaznaczy?, ??e dziewczyna od dawna nie pojawia??a si? na salonach. Ostatnio jednak pojawi??a si? na premierze spektaklu o tytule ??Pomoc domowa?. Aktorka gra w nim jedn? z r??l. Wszyscy zwr??cili uwag? na odmieniony wygl?d Gwit. Dziewczyna wykorzysta??a okazje do pochwalenia si? swoj? [??]

Źródło: life4style.pl

Doda mocno o ??My Way? i Edycie G??rniak: ??Po prostu si? o??mieszy??a?


Ostatnio Doda publicznie odnios??a si? do programu ??My Way?. W programie Edyta G??rniak decyduje si? na nauk? jazdy samochodem. Jakie s??owa pad??u w stron? diwy? Jak pami?tamy, w 2007 roku to Doda przed kamerami uczy??a si? jazdy samochodem. Program r??wnie?? lecia?? w stacji TVN, nosi?? nazw? ??Jazda z Dod??. W??wczas okaza?? si? wielkim hitem ogl?dalno??ci. [??]

Tagi: TVN24, TVN
Źródło: life4style.pl

??Top Model?: modelka, kt??ra zgin???a po tr??jk?cie. Czy to by??o morderstwo?


Nieszcz???liwy wypadek, czy zaplanowane zab??jstwo? Holenderka ?? Ivana Smit , by??a 18-letni? modelk?, finalistk? malezyjskiej edycji ??Top Model?. Urodzi??a si? w Holandii, jednak od dziecka mieszka??a w Malezji . Dziewczyna w grudniu, 2017 roku zgin???a w tajemniczych okoliczno??ciach. Wszystko mia??o miejsce po tr??jk?cie z milionerem ?? Alexandrem Johnsonem, oraz jego m??odsz? ??on? -Lun?. Zdarzenie mia??o [??]

Źródło: life4style.pl

Bella Hadid skrytykowa??a mark? Victoria??s Secret?


Modelka powiedzia??a tak??e zupe??nie szczerze o problemach ze zdrowiem psychicznym, z kt??rymi si? boryka. Bella Hadid ostatnio postanowi??a wyzna? co my??li, na temat pokaz??w bieli??nianych marek. Modelka opowiedzia??a tak??e o swoich problemach z ??mental health? ?? ze zdrowiem psychicznym. Bella Hadid, podobnie jak jej siostra ?? Gigi, s? najpopularniejszymi modelkami na ??wiecie, w ostatnich [??]

Źródło: life4style.pl

Kurdej-Szatan: W p????finale ??TzG? mia??am przeczucie, ??e odpadniemy. W my??lach przygotowa??am przemow? po??egnaln?


Jeszcze przed startem programu Barbara Kurdej-Szatan typowana by??a na faworytk? jubileuszowej edycji ??Ta??ca z gwiazdami?. Przewidywania widz??w si? sprawdzi??y i w najbli??szym odcinku to w??a??nie ona powalczy o Kryszta??ow? Kul?. Sama aktorka przyznaje, ??e najwi?ksze emocje towarzyszy??y jej w ostatnim odcinku, kiedy wraz z Jackiem Jeschke starali si? o awans do fina??u. Obydwoje zapewniaj?, ??e taneczne show Polsatu by??o dla nich fantastycznym [??]

Tagi: Samara
Źródło: life4style.pl

Cugowski o powrocie Budki Suflera ?? ??Mnie jest tylko przykro?


????Z kim mam si? ??ciga?? Ja po prostu robi? swoje i tyle??? ?? stwierdzi?? Krzysztof Cugowski. Artysta w??a??nie obchodzi 50-lecie kariery. Z tej te?? okazji, wraz z Zespo??em Mistrz??w w??a??nie szykuje dwup??ytowe wydawnictwo, kt??re ma podsumowa? dotychczasowy dorobek. Sk??ad to do??wiadczeni muzycy: gitarzysta ?? Jacek Kr??lik, ceniony kontrabasista jazzowy ?? Robert Kubiszyn, graj?cy na klawiszach [??]

Źródło: life4style.pl

Jaros??aw Ku??niar: Chcia??bym si? przenie??? ze ??wiata politycznego na podr????niczo-spo??eczny


Jak t??umaczy Jaros??aw Ku??niar, stara si? umiej?tnie ???czy? ze sob? dwie swoje najwi?ksze ??yciowe pasje ?? podr????owanie i dziennikarstwo. Podczas wyjazd??w za granic? odwiedza nieodkryte dot?d zak?tki i wytycza w??asne, nieoczywiste szlaki, ws??uchuj?c si? w rekomendacje ludzi, kt??rzy ??yj? w danym miejscu. Efektem tych wypraw s? filmy dokumentalne, w kt??rych pokazuje, jak wiele mo??na zyska?, zwiedzaj?c ??wiat bez przewodnik??w turystycznych. [??]

Tagi: Filmy
Źródło: life4style.pl

Muzyk disco polo poci?ty maczet? na Wilanowie [ZDJ?CIE]


Do makabrycznych scen dosz??o na warszawskim Wilanowie. Muzyk disco polo zosta?? zaatakowany no??em-maczet?.  Damian Krzysztofik ma 24 lata i publiczno??ci disco polo znany jest jako NEF. Wielu okre??la go jako wschodz?c? gwiazd? disco polo. Wydaje dla jednej z najwi?kszych grup w bran??y ?? Lemon Productions.  Niestety, tym razem muzyk nie trafi?? do medi??w na wskutek [??]

Tagi: Maczeta
Źródło: life4style.pl

To koniec zwi?zku Kylie Jenner i Travis??a Scott??a! Para rozsta??a si??


Fani pary s? zszokowani. Jak donosz? ameryka??skie media ?? Kylie Jenner i Travis Scott prawdopodobnie si? rozstali. Jaki jest pow??d rozpadu tego zwi?zku? Jeszcze nie tak dawno mogli??my s??ysze? o plotkach dotycz?cych ich ??lubu i zar?czyn. Jednak Kylie Jenner i Travis Scott, nie powiedzieli sobie ??tak?, a wr?cz przeciwnie ?? zdecydowali si? na zako??czenie swojego [??]

Źródło: life4style.pl

Julia Wieniawa wyst?pi w 11. edycji ??Ta??ca z gwiazdami??


Za nami dopiero pierwszy odcinek nowej edycji ??Ta??ca z Gwiazdami?, a ju?? pojawi??y si? spekulacje na temat tego kto wyst?pi w nast?pnym sezonie. By? mo??e jedn? z gwiazd kolejnej ods??ony tanecznego programu b?dzie Julia Wieniawa. Aktualnie program ju?? po raz dziesi?ty mo??emy ogl?da? na antenie Polsatu. Wcze??niej show emitowane by??o przez TVN i doczeka??o si? w sumie [??]

Źródło: life4style.pl

Margaret: Mam ponad 10 tatua??y. Niekt??re co?? znacz?, a inne s? efektem przed??u??onej imprezy


Wokalistka lubi ozdabia? swoje cia??o tatua??ami i jak t??umaczy, czasem przywi?zuje uwag? do ich symboliki, ale cz?sto te?? tatuuje sobie po prostu to, co jej si? w danym momencie podoba. Na razie piosenkarka ma ponad dziesi?? tatua??y i jak wspomina, powstawa??y one w r????nych okoliczno??ciach, czasem zupe??nie spontanicznie, na przyk??ad po dobrej imprezie. Margaret potwierdza regu???, ??e kto raz [??]

Tagi: Margaret
Źródło: life4style.pl

Aleksander Baron: m??j biznes ro??nie w si???. To nieprawda, ??e dostarczam nie??wie??e produkty klientom


Farma ekologiczna nale???ca do muzyka pr???nie si? rozwija. Gitarzysta Afromental twierdzi, ??e jego celem nie jest zarobek, lecz propagowanie zdrowego stylu od??ywiania. Wysokie ceny owoc??w i warzyw z jego firmy to efekt koszt??w produkcji, znacznie wi?kszych ni?? w przypadku ??ywno??ci konwencjonalnej. Muzyk dementuje te?? medialne doniesienia, jakoby sprzedawa?? nie??wie??e produkty. Aleksander Milwiw-Baron z wykszta??cenia jest muzykiem i z t? dziedzin? sztuki [??]

Źródło: life4style.pl

Julia Wieniawa wypoczywa na Sycylii w mocno wyci?tym kostiumie


Julia Wieniawa postawi??a nieco odpocz?? od codziennego zgie??ku i wybra??a si? na wakacje na malownicz? Sycyli? w towarzystwie mamy oraz przyjaciela Bartka Indyki. Odtw??rczyni jednej z g????wnych r??l w serialu ??Zawsze warto?, podczas pobytu zaprezentowa??a niebanalny kostium ?? bardzo kobiecy i odwa??ny zarazem. Str??j jest bowiem mocno wyci?ty. Ostatnie miesi?ce by??y dla Julii Wieniawy wyj?tkowo [??]

Źródło: life4style.pl

Maciej Musia??: ??yjemy w z??otym wieku telewizji, filmu i kontentu. Warto pr??bowa? swoich si?? za granic?


Aktor t??umaczy, ??e obecnie najwa??niejszy jest dla niego sko??czenie studi??w w Krakowie. Po powrocie do Warszawy nadal b?dzie pr??bowa?? swoich si?? w aktorstwie. Nie wyklucza tak??e udzia??u w zagranicznych produkcjach. Jak podkre??la, ju?? podejmuje w tym kierunku pewne kroki. ?? Skupiam si? na zako??czeniu moich studi??w. Jestem ju?? czwarty rok w Krakowie, tam ??yj?, mieszkam, studiuj?. Zako??czeniem ka??dej szko??y teatralnej jest [??]

Źródło: life4style.pl

Singiel ??bigos? ?? efekt wsp????pracy schaftera z Taco Hemingwayem


Co wynik??o ze wsp????pracy dw??ch mocno wyhajpowanych, polskich nawijaczy? Zupe??nie niespodziewanie do streamingu wpad?? wyczekiwany track. Obok schaftera pojawi?? si? Taco Hemingway ?? gigant rap gry. Ten pierwszy natomiast to Wojciech Laskowski, reprezentant ??l?ska. MC i beatmaker. Zaczyna?? od bit??w, a pierwszym powa??niejszym kawa??kiem by?? ??Hotel wolnych pokoi?. Jak twierdzi, na co dzie?? s??ucha ??sporo [??]

Tagi: NATO
Źródło: life4style.pl

WYWIADY DZIECI Z GWIAZDAMI! CHARYTATYWNY KONCERT ?? Kingusia przepytuje Gwiazdy!


318 total views, 3 views today

Tagi: GUS
Źródło: portalgwiazd.pl

Bal Charytatywny Wielkie Serca ju?? za nami!


1,413 total views, 18 views today W ramach licytacji i loterii fantowej Stowarzyszenie Ma??e Rzeczy zebra??o 24.150 z??otych. 18 pa??dziernika w Hotelu Bulwar w Toruniu odby??a si? trzecia edycja balu dobroczynnego organizowanego przez inowroc??awskie Stowarzyszenie Ma??e Rzeczy. Tegoroczn? gal? poprowadzi?? Jaros??aw Jakimowicz. Gwiazd? muzyczn? wieczoru by??a Olga Bo??czyk i debiutuj?ca wokalistka z Gruzji, Ledy

Źródło: portalgwiazd.pl

Postaw na siebie ?? rusza akademia pewno??ci siebie dla dziewczyn !


1,392 total views, 3 views today Ju?? 20 pa??dziernika odb?d? si? pierwsze warsztaty z cyklu Akademia Always.Postaw na siebie. Ten projekt to misja ?? b?dziemy uczy? m??ode dziewczyny  jak budowa? pewno??? siebie zar??wno w ??wiecie realnym, jak i w sieci. Dzi?ki temu projektowi zostaniesz profesjonaln? influencerk? ! Tej jesieni marka Always we wsp????pracy z

Źródło: portalgwiazd.pl

Trzeci Bal Charytatywny Wielkie Serca


1,599 total views, 3 views today Ju?? 18 pa??dziernika toru??skim w Hotelu Bulwar odb?dzie si? 3. Bal Charytatywny Wielkie Serca organizowany przez Stowarzyszenie Ma??e Rzeczy z Inowroc??awia. Pozyskane ??rodki, podobnie jak w latach ubieg??ych, zostan? przeznaczone na budow? pierwszego w Polsce Przyjaznego Domu Chronionego. Od trzech lat Bal Charytatywny Wielkie Serca wzbudza du??e zainteresowanie

Źródło: portalgwiazd.pl

25 URODZINY MAGAZYNU ELLE ?? Kingusia przepytuje Gwiazdy!


1,329 total views, 3 views today

Tagi: GUS
Źródło: portalgwiazd.pl

Kobieta Roku Glamour 2019


1,835 total views, 3 views today Tegoroczna edycja Kobiety Roku Glamour odby??a si? we wtorek 17 wrze??nia 2019 w Zamku Ujazdowskim. Mamy dla Was opr??cz relacji na Instagramie ??wietne zdj?cia stylizacji gwiazd ????  Stylizacje Gwiazd:  

Tagi: Instagram
Źródło: portalgwiazd.pl

Press Open Day marki Caprice


1,958 total views, 3 views today W eleganckich wn?trzach hotelu Bellotto marka Caprice zaprezentowa??a kolekcj? na sezon jesie??/zima 2019/2020. R????norodno??? to s??owo, kt??re znakomicie oddaje charakter najnowszej kolekcji. Szeroka gama botk??w, sztyblet??w, kozak??w, muszkieterek, traper??w, a nawet glan??w w r????nych wersjach kolorystycznych ?? od bieli, br?zu, zieleni, czerwieni po ponadczasow? czer??. B??yszcz?ce dodatki, kokardki,

Tagi: Zima, Lotto
Źródło: portalgwiazd.pl

7 powod??w, dla kt??rych w lato powiniene?? wymieni? kaw? mro??on? na zimn? herbat?


1,074 total views, 12 views today Kawa jest jednym z napoj??w, kt??ry budzi wi?cej kontrowersji. Sta??a si? rodzajem niezb?dnej benzyny, bez kt??rej wiele os??b nie jest w stanie rozpocz?? dnia. Najcz???ciej najwi?kszym problemem nie jest to ile kawy pijemy dziennie, ale kiedy i jak j? pijemy. Dlatego coraz wi?cej os??b zmienia nawyki i pije herbat?.

Źródło: portalgwiazd.pl

Nina Basco ?? wyb??r m??odych gwiazd Top of the Top Sopot Festival


1,687 total views, 1 views today Wiele atrakcji dostarczy?? nam niedawno zako??czony Top of the Top Sopot Festival 2019. Festiwal trwa?? cztery dni. Ostatniego dnia go??cie w Operze Le??nej mogli ogl?da? wyst?py m??odych artyst??w pod has??em Young Choice Awards. Wykonawcy, kt??rzy ca??kiem niedawno rozpocz?li swoj? karier? ju?? dzi?? ciesz? si? ogromn? popularno??ci? nie tylko

Tagi: Basen
Źródło: portalgwiazd.pl

Najlepsze cia??a wybrane! Zwyci?zca leci do Las Vegas na ??wiatowy fina??!


1,691 total views, no views today W minion? niedziel? scena warszawskiego teatru Palladium zosta??a rozgrzana a?? do czerwono??ci! To wszystko za spraw? niesamowitego show jakie zaprezentowali zawodnicy Musclemania Poland. To by?? wiecz??r pe??en emocji, kt??rego na d??ugo nie zapomnimy, to by?? wiecz??r w kt??rym poznali??my zwyci?zc??w 3. edycji Musclemania Poland!. Na scenie zaprezentowali

Źródło: portalgwiazd.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami