321sprzedane
NSA. Zapłata zaległych składek ZUS to nie przychód zleceniobiorcy

20.05.2022 11:00

Płatnik, uiszczając zaległe składki w ramach swoich publicznoprawnych obowiązków, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego z tego tytułu zleceniobiorcom. Przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone. Skoro tak, to późniejsza wpłata składek przez płatnika nie może być uznana za świadczenie dokonane "za ubezpieczonych". Ci ostatni nie są bowiem zobowiązani do zapłaty zaległej składki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Więcej w serwisie www.podatki.biz

Tagi: ZUS
Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
player+
Kontakt z nami