Matrox przej�ty przez Lorne Trottiera

10.09.2019 21:43

To ma by� nowy rozdzia� w historii firmy. Matrox poinformowa� dzisiaj o przej�ciu sp�ki i wszystkich jej zasob�w przez Lorne Trottiera. Wiadomo�� jest o tyle ciekawa, �e to w�a�nie Trottier za�o�y� w 1976 roku to przedsi�biorstwo. Z zapowiedzi nowego w�a�ciciela wynika, �e chce przywr�ci� firmie dawny blask i rozpoznawalno�� na rynku. Trudno jednak oczekiwa� jakich� znacz�cych zmian, czy rewolucji.

Więcej w serwisie pclab.pl

Tagi: Historia
Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami