Qualcomm: 5G trafi tak�e do s�abszych uk�ad�w

10.09.2019 21:43

Nadchodzi rewolucja. W tym roku doczekali�my si� dw�ch wa�nych wydarze� w bran�y smartfon�w - premiery pierwszych telefon�w ze sk�adanymi ekranami i prezentacji chip�w obs�uguj�cych 5G. O ile jednak nowe panele niepr�dko trafi� do innego segmentu ni� premium, o tyle wydaje si� bardzo prawdopodobnym, �e ju� nied�ugo szybki dost�p do sieci znajdzie si� r�wnie� w konstrukcjach z tzw. �redniej p�ki cenowej.

Więcej w serwisie pclab.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami