Rosja zablokowa�a us�ug� mailow� ProtonMail

14.03.2019 3:41

Tak ma wygl�da� walka o bezpiecze�stwo rosyjskich obywateli. Federalna S�u�ba Bezpiecze�stwa Federacji Rosyjskiej zleci�a zablokowanie dost�pu do us�ugi pocztowej ProtonMail i ponad 20 innych adres�w internetowych. Powodem takiej blokady mia�y by� anonimowe gro�by dotycz�ce fa�szywych atak�w bombowych na szko�y i obiekty rz�dowe, kt�re z powod�w zg�osze� trzeba by�o ewakuowa�.

Więcej w serwisie pclab.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami